Future of Aviation Challenge

In de transitie naar een zero emissie luchtvaart is er een grote vraag naar nieuwe businessmodellen. Kleinere hybride elektrische vliegtuigen zijn in ontwikkeling, maar binnen de huidige modellen zijn deze nog niet aantrekkelijk om in te investeren. SustainableMotion werd gevraagd om met jong talent nieuwe businessmodellen voor hybride elektrisch vliegen te bedenken: deze kunnen de ontwikkeling van elektrisch vliegen namelijk in een stroomversnelling brengen. Met de online Future of Aviation Challenge brachten we studenten en young professionals samen om binnen korte tijd ideeën te bedenken die elektrisch vliegen dichterbij kunnen brengen.

Namens het actieplan hybride Elektrisch vliegen werd SustainableMotion benaderd door het ministerie van I&W om samen een challenge concept op te zetten, midden in de pandemie. Een online Challenge met jong talent was het resultaat. De ideeen van de deelnemers werden aan de top van de luchtvaartsector gepresenteerd. Wanneer het weer kan krijgen de winnaars een vlucht in het eerste elektrische vliegtuig van Nederland.

Project

20 voorgeselecteerde studenten en recent afgestudeerden werden in interdisciplinaire teams ingedeeld. Het AHEV (Actieplan Hybride Elektrisch Vliegen) vroeg hen namelijk binnen korte tijd out-of-the-box ideeën voor nieuwe businessmodellen voor hybride elektrisch vliegen te bedenken. Tijdens één extra lange brainstorm dag werd de basis gelegd voor het concept dat de verschillende teams vervolgens aan een jury zouden pitchen.

  • Brainstorm Pressure Cooker – de deelnemers leren hun teamgenoten en de uitdagingen voor hybride elektrisch vliegen kennen. Workshops in vraagstukanalyse en het genereren van ideeën bieden de teams ondersteuning in het bedenken van zoveel mogelijk ideeën. Deze worden omgezet naar innovatieve en concrete oplossingen.
  • Online Consultancy – na de Pressure Cooker werken de deelnemers verder aan een eindpresentatie. Elk team krijgt één uur om hulp in te roepen van consultants van SustainableMotion.
  • Finale Presentaties – eén middag, vijf teams en vijf nieuwe ideeën voor businessmodellen om hybride elektrisch vliegen aantrekkelijk te maken. Elk team presenteert online aan een jury van experts. Maar één team kan de winnaar zijn.
  • Winnaarspitch – tijdens een speciale bijeenkomst mocht het winnende team haar plan pitchen.

     


Organisatie

SustainableMotion ontwikkelde in korte tijd het concept en voerde het project uit. Hierbij werkten wij nauw samen met onze opdrachtgever AHEV (Actieplan Hybride Elektrisch Vliegen), het ministerie van I&W en Deloitte.

Resultaat

De Future of Aviation Challenge bracht 20 getalenteerde studenten en young professionals samen om in teams nieuwe ideeën te bedenken voor hybride elektrisch vliegen. De out-of-the-box ideeën die zij bedachten waren zowel uitvoerbaar als creatief. De jury was zeer onder de indruk van de kwaliteit en diversiteit aan ideeën, en het winnende team presenteerde het plan aan de top van de luchtvaartsector. Daarmee inspireerden zij verschillende organisaties en bedrijven binnen de sector om stappen te zetten richting een duurzame luchtvaart. Een aantal ideeën zijn later in specifieke setting gepresenteerd aan desbetreffende belanghebbende. De ideeën worden meegenomen in het uitwerken van nieuwe business modellen.

Gerelateerde projecten

Sustainable Business Challenge Urban Energy Challenge

Project:
In opdracht van | Eigen initiatief | Samenwerking

In opdracht van:
AHEV

Focus groep:
Studenten | Young professionals | Professionals | Ondernemers

Type:
Challenge

Bereik:
Lokaal | Nationaal | Internationaal

Diensten:
Conceptontwikkeling | Project management | Productie

Aantal deelnemers:
20