Sustainable Switch

Een carrièrebeurs voor professionals op basis van vele vragen uit de markt. Sinds 2012 heeft SustainableMotion een uniek netwerk opgebouwd van young professionals die duurzaamheid en business weten te combineren. Meer dan tienduizenden talenten hebben meegedaan met een van de vele projecten en deze zijn nu werkzaam. Deze talenten, met zowel technische als sociale achtergronden, zijn op zoek naar nieuwe uitdagingen waar duurzaamheid een belangrijke rol speelt. 

Al meer dan 10 jaar organiseren wij het Sustainability Career Event voor studenten & starters en steeds vaker kwam de vraag vanuit de bedrijven en de talenten of we ook een dergelijk event voor professionals met werkervaring kunnen opzetten. Tijdens de corona periode is dit idee uitgewerkt en nu is alles opgezet. In mei 2023 zal de eerste editie plaatsvinden.

Project

Het enige landelijke carrière evenement dat zich richt op professionals met werkervaring. We werken dan ook samen met veel partners om een zo groot mogelijk bereik te bereiken. Een eigen netwerk van bijna 10.000 talenten is het startpunt. Daarnaast werken we samen met duurzame netwerk organisaties zoals KEK, jong netwerken van grote organisaties, recruiters en job boards.

Het evenement biedt professionals en bedrijven verschillende manieren om met elkaar in te contact te komen.

  • Gastsprekers geven hun perspectief op carrièremogelijkheden op het gebied van duurzaamheid.
  • Op de Bedrijvenmarkt komen talenten en toekomstige werkgevers op een laagdrempelige manier met elkaar in contact.
  • De hele middag door vinden er workshoprondes plaats, waar bedrijven zichzelf presenteren en de talenten beter leren kennen.

Organisatie

SustainableMotion is de initiatiefnemer en voert het project jaarlijks uit. Hierbij werken wij prettig samen met verschillende partners.

 

Gerelateerde projecten

Transitiemaker Training Sustainable Young Netwerk

Project:
In opdracht van | Eigen initiatief | Samenwerking

Partners:
KEK

Focus groep:
Studenten | Young professionals | Professionals

Type:
Carrière evenement

Bereik:
Lokaal | Nationaal | Internationaal

Aantal bezoekers:
800+

Diensten:
Concept ontwikkeling | Project management | Productie

Project website:
www.sustainableswitch.nl

Deelnemende bedrijven, o.a.: