Sustainable Policy Lab

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zocht innovatieve beleidsmaatregelen om energiebesparing bij bedrijven te realiseren en de gestelde doelen uit het Energieakkoord te behalen. SustainableMotion ontwikkelde het concept van het Sustainable Policy Lab. Jonge talenten krijgen in korte tijd een introductie in het huidige beleid en worden in een creatieve sessie begeleid om vernieuwende beleidsmaatregelen te bedenken.

In het Energieakkoord is afgesproken om het fossiele energieverbruik vóór 2020 drastisch te verminderen. De daarvoor noodzakelijke energiebesparing binnen het bedrijfsleven wordt met het huidige beleid nog niet behaald. Daarom heeft het ministerie van EZK SustainableMotion gevraagd om in samenwerking met de RVO een brainstorm op te zetten, waarin jong talent met een frisse blik tot innovatieve ideeën komt voor alternatieve beleidsopties.

Project

24 geselecteerde studenten en starters bedenken in interdisciplinaire teams ideeën voor beleidsmaatregelen die bedrijven stimuleren energie te besparen. De brainstorm bestaat twee evenementdagen waarbij de deelnemers op de eerste dag inzicht krijgen in het huidige beleid. Op de tweede dag gaan de teams onder professionele begeleiding het creatieve proces in om nieuwe beleidsmaatregelen te bedenken. De beste ideeën worden daadwerkelijk door het ministerie van EZK opgepakt om de gestelde doelen uit het Energieakkoord te halen.

  • Masterclass beleid – de 24 geselecteerde talenten leren elkaar kennen en krijgen door inspirerende sprekers en experts een crashcourse beleid rondom energiebesparing van bedrijven. Aan het einde van de interactieve dag weten de deelnemers alles over het huidige klimaatbeleid, het bedrijfsperspectief en wat energiebesparing in de praktijk betekent.
  • Innovatiesessie – met workshops en trainingen bieden we de talenten ondersteuning in het creatieve proces om als team out-of-the-box beleidsmaatregelen te bedenken. Aan het eind van de dag presenteren de teams hun idee aan een jury met experts, die het winnende team kiezen.

Organisatie

SustainableMotion ontwikkelde het concept van het Sustainable Policy Lab.

Resultaat

Op basis van een vraag van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat is het Sustainable Policy Lab ontwikkeld door SustainableMotion. In 2 volle dagen zijn er
creatieve beleidsopties bedacht voor energiebesparing bij bedrijven. “Wij zijn erg enthousiast over het Sustainable Policy Lab en de nieuwe ideeën! Er zijn in korte
tijd veel creatieve ideeën ontwikkeld waar wij nog niet aan hadden gedacht. Echt een aanrader als je vastloopt of nieuwe beleidsopties nodig hebt!” aldus Marc Streefkerk, programmaleider Energiebesparing bij het ministerie van EZK.

New Business Challenge Energy Innovation Talks

Project:
In opdracht van | Eigen initiatief | Samenwerking

In opdracht van:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland & Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Focus groep:
Studenten | Young professionals | Professionals

Type:
Brainstorm

Bereik:
Lokaal | Nationaal | Internationaal

Diensten:
Concept ontwikkeling | Project management | Productie

Aantal deelnemers:
24

Project website:
www.sustainablepolicylab.nl