Energy Innovation Talks

De Topsector Energie zocht nieuwe ideeën voor de energietransitie. In 2016 ontwikkelden SustainableMotion het concept van de Energy Innovation Talks. Talenten krijgen een introductie in de energiewereld en worden begeleid om vernieuwende oplossingen te bedenken. Door het programma konden de deelnemers in korte tijd praten mee op hoog niveau en presenteerden ze hun beste ideeën op de Werkconferentie van de Topsector Energie.

De Topsector Energie is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem. SustainableMotion is gevraagd door het Ministerie van Economische zaken om een concept te ontwikkelen en op te zetten om de jonge generatie een inspirerende factor te laten zijn op de Werkconferentie Topsector Energie.

Project

24 geselecteerde studenten en young professionals werkten in interdisciplinaire teams aan vraagstukken geformuleerd door 3 verschillende Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI). Het traject bestond uit vier evenementdagen waar de deelnemers werden gestimuleerd, ondersteund en uitgedaagd om met nieuwe innovatieve ideeën te komen. De beste ideeën kregen een podium tijdens de Werkconferentie Topsector Energie en werden daadwerkelijk opgepakt om de energiesector vooruit te helpen.

  • Masterclass: 48 geselecteerde talenten krijgen met inspirerende sprekers en interactieve workshops een introductie in de top van de energiewereld. Alle deelnemers namen aan het eind van de dag een videoboodschap op met hun visie op de vraagstukken. Op basis van de meest inspirerende boodschappen werden er 24 deelnemers geselecteerd om verder te gaan naar de Bootcamp en de Werkconferentie Topsector Energie.
  • Bootcamp (2-daags): door workshops en trainingen worden de deelnemers in korte tijd klaargestoomd om mee te praten op hoog niveau. De teams werden ondersteund om innovatieve oplossingen te bedenken en deze spetterend te kunnen presenteren.
  • Pitch Workshop: ter voorbereiding op de Werkconferentie werd er een presentatie training gegeven door ervaren trainers. De teams kregen feedback, tips en ondersteuning bij het geven van een goede presentatie.
  • Werkconferentie: de teams presenteerden hun out-of-the-box ideeën voor een jury, waarna de drie beste en meest inspirerende ideeën worden gepresenteerd op het hoofdpodium van de Werkconferentie.

Organisatie

SustainableMotion ontwikkelde het concept van de Energy Innovation Talks. We werkten intensief samen met de Community of Energy Top Talents (CETT) en Jonge Energie Coalitie (JEC).

Resultaat

Door het programma van Energy Innovation Talks hadden de jonge talenten in korte tijd verfrissende en inspirerende ideeën ontwikkeld die op de Werkconferentie Topsector Energie werden gepresenteerd. Het winnende team bedacht een idee om de stabiliteit van elektriciteitsnetwerk te waarborgen door flexibele consumenten te belonen en ze in beweging te brengen met een energieabonnement. De winnaars kregen de unieke kans om verdere doorberekeningen te doen en met netwerkbedrijf Alliander te onderzoeken hoe ze hun idee kunnen uitvoeren en presenteerden het idee voor aan minister Kamp van Economische Zaken. Kortom, de ideeën zijn daadwerkelijk opgepakt om de energiesector en Nederland verder te helpen.

Gerelateerde projecten

Holland Innovation Challenge Duurzame Jonge 100

Project:
In opdracht van | Eigen initiatief | Samenwerking

Opdrachtgever:
Ministerie van Economische Zaken

Partners:
Jonge Energie Coalitie en Community of Energy Top Talents

Focus groep:
Studenten | Young professionals | Professionals

Type:
Talks

Bereik:
Lokaal | Nationaal | Internationaal

Diensten:
Concept ontwikkeling | Project management | Productie

Aantal deelnemers:
92

Project website:
website Energy Innovation Talks